Kurs – Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cena:

1549 zł

Liczba godzin:

280

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Zapoznanie uczestników z kompetencjami opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, nabycie przez nich umiejętności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz odbycie praktyk zawodowych. Kurs składa się na 200 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyk.

Przykładowy program nauczania:

  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki: adaptacja jako rezultat rozwoju, przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, rola środowiska oraz predyspozycji genetycznych, czynniki wsparcia i zagrożeń, krytyczne etapy rozwojowe, osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa: zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i po niemowlęcym, aspekty rozwoju dziecka, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, mechanizmy rozwoju dziecka.

  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka: rozpoznawanie potrzeb życiowych dziecka, planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach, kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem, prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, zabawa jako podstawowa funkcja aktywności dziecka, wprowadzenie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami, lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

  • Kompetencje opiekuna dziecka: odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów, emisja głosu.

  • Praktyki zawodowe.

Program szkolenia zaakceptowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, decyzja nr 4/2021

Efekty kształcenia:

  • uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

  • przeprowadzone zajęcia praktyczne dostarczą umiejętności praktycznych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pierwszej pomocy

  • odbyta praktyka zawodowa dostarczy kompetencji społecznych w zakresie umiejętności pracy z dzieckiem do lat 3

Wymagania do zapisu:

  • wykształcenie średnie

  • ukończone 18 lat.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.