Kurs - Język angielski poziom średniozaawansowany

(poziom B1/B2)

Cena:

1999 zł

Czas trwania:

120 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść kompetencje językowe oraz nabyć umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennich oraz w pracy.

Znajomość języka angielskiego to nie tylko szansa na dobrze płatną pracę, ale również możliwości rozwoju. Postaw na naukę języka angielskiego i zacznij mówić w języku angielskim już dziś!

Przykładowy program nauczania:

  • bloki tematyczne (dane personalne, czynności codzienne, praca, rodzina, dom, żywienie, podróżowanie, wygląd zewnętrzny, transport, plany na przyszłość, pogoda, zdrowie, życie rodzinne i towarzyskie, uczucia, stosunki międzyludzkie, czas wolny, hobby, rozrywka, sport, turystyka, podróże; pogoda, wydarzenia, aktualności społeczne i polityczne, media)

  • funkcje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie)

  • gramatyka (Rodzajniki określone/ nieokreślone; Strona bierna (present passive, past passive, present perfect passive); Pytania ogólne/ szczegółowe, bezpośrednie/ niebezpośrednie; Pytania z przyimkami. Question tags; Krótkie odpowiedzi; Przeczenia; Czasowniki posiłkowe: do/ be/ have; Liczebniki porządkowe. Ułamki. Ułamki dziesiętne. Procenty; Daty (w mowie i piśmie); Too + adjective, too much..., too many..., not enough + noun, not + adjective + enough; Present Simple w porównaniu z Present Continuous; Czasowniki stanu i czynności; Past Simple w porównaniu z Past Continuous; Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous)

Po ukończeniu kursu uczestnik:

  • potrafi czytać i rozumie sens artykułów, tekstów, informacji,

  • posiada umiejętność wyszukania informacji w formie pisemnej/ mówionej w danym temacie,

  • Potrafi wypowiedzieć się używając własnych argumentów w zakresie tematów związanych z życiem prywatnym oraz zawodowym,

  • Rozumie wypowiedzi ustne, potrafi wypowiedzieć się na dany temat,

  • Potrafi skonstruować formalne/ nieformalne formy wypowiedzi.

Wymagania do zapisu:

  • pełnoletność.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.