Egzamin zawodowy Lato 2022

25.4.2022

Uprzejmie informujemy, że osoby, które będą zdawać egzamin zawodowy (państwowy), w sesji czerwiec 2022r., powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. św. Rocha 12 deklarację w terminie  do 07.02.2022r.

(Uwaga! Osoby, które składały deklarację na sesję styczeń/luty 2022, mogą składać ponownie dokument na tę samą kwalifikację dopiero po ogłoszeniu wyników tj. od 31.03- 07.04.2022r. – egzaminy wtedy odbywają się w czerwcu 2022r.).

Informujemy, że:

  • egzaminy zawodowe (Formuła 2019 (trzyliterowe)) odbędą się w dniach : 01.06.-19.06.2022r. -> Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.08.2022r. (w formie elektronicznej) a 07.09.2022r. (w formie papierowej).

FLORYSTA OGR.01 (zdawane na sem.2)

OPIEKUN MEDYCZNY MED.14 (zdawane na sem.3)

TECHNIK ARCHIWISTA EKA.02 (zdawane na sem.3)

TECHNIK ARCHIWISTA EKA.03 (zdawane na sem.4)

TECHNIK BHP BPO.01 (zdawane na sem.3)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 (zdawane na sem.4)

TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 (zdawane na sem.4)

TECHNIK MASAŻYSTA MED.10 (zdawane na sem.4)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA SPO.05 (zdawane na sem.2)

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SPO.01 (zdawane na sem.2)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły). 


Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Ilość egzaminów z kwalifikacji, wymaganych do otrzymania dyplomu, dla konkretnego zawodu: 

- jedna kwalifikacja - technik administracji (EKA.01), technik BHP (BPO.01), florysta (OGR.01), technik masażysta (MED.10), opiekun medyczny (MED.03/MED.14); technik usług kosmetycznych - formuła 2019- (FRK.04), opiekunka środowiskowa (SPO.05); asystent osoby niepełnosprawnej (SPO.01)

- dwie kwalifikacje - technik archiwista (EKA.02/ EKA.03).


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.