Egzamin maturalny 2022

25.4.2022

Ø  Egzamin maturalny, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej (egzaminy ustne są nieobowiązkowe- Będą mogli przystąpić do nich – tylko absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną).

Ø  Przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowe .


Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego np. harmonogramy, przykładowe arkusze, informatory. 


MATURA 2022:

***

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy wziąć dowód osobisty i czarny długopis oraz dodatkowo na :

* matematykę – linijkę , cyrkiel, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

geografię – linijkę, lupę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* chemię – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* fizykę – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* historię – lupę.

* historię sztuki – lupę.

biologię –  linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

wiedzę o społeczeństwie–  kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

***

  • do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;

  • na egzaminy należy stawić się min.30 minut przed wyznaczonym czasem ;

 

  • ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji majowej : 05.07.2022r.

****

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

  • do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz, który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko po złożeniu nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.07.2022r.(!)

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się w następujących terminach :

Egzamin pisemny – 23.08.2022r. – godz. 9.00.

Egzamin ustny – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

 

  • ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 09.09.2022r.