Egzamin zawodowy - Styczeń 2022

4.1.2022

Uprzejmie informujemy, że osoby, które będą zdawać egzamin zawodowy (państwowy), w sesji styczeń/luty 2022r., powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Św. Rocha 12 lok. A deklarację w terminie od 20.08. do 15.09.2021r.

(Uwaga! Osoby, które składały deklarację na sesję czerwiec/lipiec 2021, mogą składać ponownie dokument na tę samą kwalifikację dopiero po ogłoszeniu wyników tj. od 31.08- 15.09.2021r. – egzaminy wtedy odbywają się w styczniu 2022r.).

Informujemy, że:

  • egzaminy zawodowe (Formuła 2019 (trzyliterowe)) odbędą się w dniach : 10.01.-18.01.2022r. -> Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.03.2022r. (w formie elektronicznej) a 07.04.2022r. (w formie papierowej).

FLORYSTA OGR.01 (zdawany na sem.2)

OPIEKUN MEDYCZNY MED.03 (zdawany na sem.2)

TECHNIK ARCHIWISTA EKA.02 (zdawany na sem.3)

TECHNIK ARCHIWISTA EKA.03 (zdawany na sem.4)

TECHNIK BHP BPO.01 (zdawany na sem.3)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 (zdawany na sem.4)

TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 (zdawany na sem.4)

TECHNIK MASAŻYSTA MED.10 (zdawany na sem.4)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy w przypadku kierunków z dwiema kwalifikacjami) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły). 


Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu (40 zadań)) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym (MED.03/OGR.01/MED.10) lub w formie pisemnej (EKA.01/EKA.02/ EKA.03/BPO.01/FRK.04) - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Ilość egzaminów z kwalifikacji, wymaganych do otrzymania dyplomu, dla konkretnego zawodu: 

- jedna kwalifikacja - technik administracji (EKA.01), technik BHP (BPO.01), florysta (OGR.01), technik masażysta (MED.10), opiekun medyczny (MED.03); technik usług kosmetycznych - (FRK.04)

- dwie kwalifikacje - technik archiwista (EKA.02/ EKA.03).


Uwaga!

Podział na grupy zostanie udostępniony podczas zajęć stacjonarnych na zjeździe 11-12 grudnia 2021. Osoby nieobecne w celu uzyskania informacji w której grupie zdają egzamin proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariatem.

Tel.665 100 787, bialystok@zak.edu.pl


Zachęcamy do śledzenia aktualności.

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (oke.lomza.pl)

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00