Egzamin zawodowy - Lato 2021

5.4.2021

UWAGA!

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 deklarację na egzamin poprawkowy mogą złożyć w terminie do 08 kwietnia 2021r. Egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji czerwiec-lipiec 2021.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie opublikowany w drugiej połowie kwietnia.

Informujemy, że:

  • egzaminy zawodowe Formuła 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) odbędą się w dniach 7- 22 czerwca 2021 -> Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.08.2021r.

FLORYSTA OGR.01 (zdawany na sem.2)

OPIEKUN MEDYCZNY MED.03 (zdawany na sem.2)

TECHNIK BHP BPO.01 (zdawane na sem.3)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 (zdawane na sem.4)

TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 (zdawane na sem.4)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może ukończyć szkoły). 


Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu (40 zadań)) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym (MED.03/OGR.01) lub w formie pisemnej (EKA.01/BPO.01/FRK.04 - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Ilość egzaminów z kwalifikacji, wymaganych do otrzymania dyplomu, dla konkretnego zawodu: 

- jedna kwalifikacja - technik administracji (EKA.01), technik BHP (BPO.01), florysta (OGR.01), opiekun medyczny (MED.03); technik usług kosmetycznych - formuła 2019- (FRK.04)


Zachęcamy do śledzenia aktualności.

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.