Egzamin maturalny 2020/2021

Harmonogram oraz wytyczne

28.4.2021


Deklaracje wstępne należy złożyć do 30 września 2020 roku (aktualni uczniowie)

Deklaracje ostateczne należy złożyć do 07 lutego 2021 roku (absolwenci z lat wcześniejszych)


!WAŻNE: w dn. 16.12.2020r. zostało podpisane rozporządzenie, które wprowadziło m.in. następujące zmiany w egzaminie maturalnym:

Ø  Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej (egzaminy ustne są nieobowiązkowe- Będą mogli przystąpić do nich – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną).

Ø  Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe (należy złożyć aktualizację deklaracji).


Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego np. harmonogramy, przykładowe arkusze, informatory. 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/


  • do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;

  • na egzaminy należy stawić się min.30 minut przed wyznaczonym czasem ;

 

  • ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji majowej : 05.07.2021r.

****

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

  • do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz , który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko po złożeniu nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.07.2021r.(!)

 

Egzaminy odbędą się w następujących terminach :

Egzamin pisemny – 24.08.2021r. – godz. 9.00 

Egzamin ustny – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

 

  • ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 10.09.2021r.

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00